THEATER FILM EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN STUDIEVERENIGING

Lees ook het UvA Privacy statement. Cookies die worden geplaatst om anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van de website om deze te verbeteren. Ook worden er cookies geplaatst om b. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn intellectuele scherpte en nieuwsgierigheid tot aan het einde van zijn leven heeft kunnen vasthouden. In kon Karel vanwege een grote investeringssubsidie van NWO beginnen aan de opbouw van de database Cinema Context. Dat hij meer een onderzoeker was dan een filmmaker blijkt ook uit het feit dat hij zich, in zijn werk als hoofdredacteur van het filmtijdschrift Skrien , vooral ontfermde over de boekbesprekingen, die hij uitzette bij de diverse deskundigen.

Lees ook het UvA Privacy statement. Uw internetgedrag kan worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies. Inmiddels is daar een levendige onderzoeksgemeenschap ontstaan waarin de mogelijkheden van digitale data over film, muziek, theater en literatuur worden verkend en tot geheel nieuwe historische inzichten leiden. Dat is tekenend voor zijn persoonlijkheid: Onlangs heeft de faculteit besloten om hem voor deze bijdrage te eren met de toekenning van de erepenning van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Samen met toenmalig decaan Hans Blom, die wel iets zag in film als historische bron en begreep dat daar aparte deskundigheid voor nodig was, heeft Karel zich actief ingezet voor de verzelfstandiging van Film- en televisiewetenschappen als zelfstandige vakgroep in in omgevormd tot de afdeling Mediastudies.

Deze unieke, open access database bevat gegevens over alle Nederlandse bioscopen vanafde mensen en bedrijven achter die bioscopen, en de daar vertoonde films.

Toen ik in net was begonnen als hoogleraar Digitaal erfgoed bij het universitaire onderzoekszwaartepunt Cultureel erfgoed en identiteit, kreeg ik bezoek van mijn inmiddels gepensioneerde collega Karel Dibbets, die zich afvroeg of er geen ruimte was voor een bijzondere leerstoel Historische datacollecties.

In kon Karel vanwege een grote investeringssubsidie van NWO beginnen aan de opbouw van de database Cinema Context.

Lisanne Drost Email & Phone# | Voorzitter @ Studievereniging AKT – ContactOut

Samen met toenmalig decaan Hans Blom, die wel iets zag in film als historische bron en begreep dat daar aparte deskundigheid voor nodig was, heeft Karel zich actief ingezet voor de verzelfstandiging van Film- en televisiewetenschappen als zelfstandige vakgroep in in omgevormd tot de afdeling Mediastudies.

  AN IDIOT ABROAD SEASON 3 EPISODE 4 A COMMENTARY HDTV XVID

Dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn intellectuele scherpte en nieuwsgierigheid tot aan het einde van zijn leven heeft kunnen vasthouden.

Uw internetgedrag kan worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Externe advertentienetwerken verzamelen individuele gegevens over internetgedrag. Later heeft Karel zich laten ontvallen dat hij spijt had van het feit dat hij op eigen verzoek met vervroegd pensioen was gegaan.

In memoriam Karel Dibbets – Universiteit van Amsterdam

Begin jaren tachtig maakte Karel de overstap naar de universiteit, waarin hij werd aangesteld bij Theaterwetenschap waar in die tijd de afstudeerrichting Film- en televisiewetenschappen werd ingericht. Karels betrokkenheid en persoon zal zeer node worden gemist, maar we gaan dankbaar verder met zijn indrukwekkende intellectuele erfenis.

Karel was daar zeer enthousiast over en een trouw bezoeker van onze maandelijkse salons, waar work in progress wordt besproken. Even vooruitziend was het onderzoek voor zijn afstudeerscriptie bij sociaal-economische geschiedenis, waarin hij zijn enorme dataset over Nederlandse filmondernemers kon verwerken met een geheel nieuw netwerkanalyse computerprogramma dat bij de FMG nog met ponskaarten en gigantische computers werd uitgevoerd — een voorbeeld van Digital Humanities onderzoek ruim voordat het was uitgevonden.

Karel begon zijn intellectuele leven aan de filmacademie, waar hij filn aantal experimentele filmpjes gemaakt heeft die hij daarna zorgvuldig verborgen gehouden heeft, in een schoenendoos ergens onder zijn bed. De UvA beschikte immers, naast zijn eigen filmhistorische database Cinema Context, ook over de prachtige collectie van het Theaterinstituut en andere digitale collecties, die uitstekend benut konden worden in nieuwe onderzoeksprojecten. Cookie Consent De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de studiefereniging.

Cookies noodzakelijk voor het basisfunctioneren van de website. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies.

Toen hij dit jaar vanwege ziekte niet langer in staat was de redactie van zijn database te leiden, hebben we die overgenomen en binnen CREATE ondergebracht. Zijn opvolger en latere collega Jan Simons memoreert hoe vooruitziend hij was toen hij televisie als onderzoeksterrein op de kaart zette door Ien Ang ruimte te geven voor haar eerste artikelen over de soapserie Dallas.

Naast zijn grote bijdrage aan het ontstaan van de opleiding Film en Televisiewetenschap, nu Mediastudies, heeft Dibbets een internationaal erkende, unieke bijdrage geleverd aan het data-gedreven filmhistorisch onderzoek door zijn pionierende werk aan de Cinema Context database over Nederlandse Filmcultuur xtudievereniging.

  FILM OSVETA ZELENOG OBADA

Inmiddels is daar een levendige onderzoeksgemeenschap ontstaan waarin de mogelijkheden van digitale data over film, muziek, theater en televisiesetenschappen worden verkend en tot geheel nieuwe historische inzichten leiden. Lees ook het UvA Privacy statement. Onlangs heeft de faculteit besloten om hem televisiewetdnschappen deze bijdrage te eren met de toekenning van de erepenning van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Dat hij meer een onderzoeker was dan een filmmaker blijkt ook uit het feit dat hij zich, in zijn werk als hoofdredacteur van het filmtijdschrift Skrienvooral ontfermde over de boekbesprekingen, die hij uitzette bij de diverse deskundigen. Tekenend is dat hij me half mei een nog te verschijnen artikel stuurde, waarin hij laat zien hoe lang na het productiejaar sommige films nog werden vertoond — een studie van zogenaamde evergreens die hij op basis van zijn database kon maken.

Julia Noordegraaf, 1 juni Hij wilde graag op de hoogte gehouden van wat er gaande was in ons onderzoek en bleef actief betrokken. Ook worden er cookies geplaatst om b. Dit tot vreugde van Karel, die daarmee zijn intellectuele nalatenschap zag voortbestaan en doorgroeien in de handen van een nieuwe generatie onderzoekers.

Cookies die in staat stellen bezoekers te volgen en van gepersonaliseerde advertenties te voorzien.

Café De Stadsgenoot

Maar ook was hij een intellectueel met een scherpe en creatieve geest, die pionierend en vooruitziend is geweest wat betreft de mogelijkheden van open data en digitale bronnen en methoden. Dat is tekenend voor zijn persoonlijkheid: Cookies die worden geplaatst om anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van de studifvereniging om deze te verbeteren.

Selecteer deze categorie om youtube videos te kunnen kijken. Afgelopen zondag overleed Karel Dibbets, die sinds als universitair docent filmgeschiedenis verbonden was televisiewetenscnappen de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Deze cookies worden bijvoorbeeld ingezet om het inloggen voor studenten en medewerkers mogelijk te maken.